OŠTARIJA U vremenu francuskog vladanja Splitom, Dalmacijom i šire (1806.-1813.) posebnim ukazom (belom) preko svoga delegata, General Marmont odredio je koje krčme i gostionice mogu nastaviti radom. Među onima kojima je bio dozvoljen rad nalazimo i naše pretke: Katarinu Viđak – krčma, te Lovre Viđak, Dujala – Gostionica, osnovane 1799.

KOLINO Rod Viđakovi’ je stari, fetivi i pučki rod i u neprekinutom nizu živi u ovom drevnom gradu već cca 400 godina. Oštarija u Viđakovi’ nastavlja tradiciju ugostiteljstva roda Viđakovi’ i želi Vam ugodan boravak u našoj Oštariji. Nek van je u slast.

SPIZA Cvit spli'ske Peškarije i priroda spli'skog Pazara, zamišanai  po starim ricetama i nekim novim. Sva blaga Dalmacije iz mora, sa stabla i polja uz žmul vina i bićerin rakije. Portada i po za čovjeka i po za marendu, obid i večeru.